HAPPY NEW YEAR
Happy new year aus dem Schnéi!

HAPPY NEW YEAR

De Comité vun den Amateurs du Chien de Race wënscht iech alleguer e schéint neit Joer, eng gutt Gesondheet fir iech an är Muppen a vill Freed mat äre véierbeenege Frënn!