IGP (Défense et Garde"

Säit 100 Joer gët et an eisem Veräin elo schon d'Sektioun "Défense et Garde"
Hei gët an 3 Sparten geschafft: Spuer, Enneruerdnung a Schutzdingscht!
Hu där Interesse heidrun da mellt äech gären bei eis!