Wee si mär?

Eise Veräin ass 1924 gegrënnt gin an eisen Terrain ass zu Nidderkuer um Bierg niëwent dem Kampus Kannerbongert.
Mär hu natierlech eng Welpeschoul an eng Hondsschoul, hun awer och eng Sektioun "Défense et garde" a natierlech eng ganz aktiv Agility-Sektioun!