Exploits


Eis Gewenner vun Peiteng 30.06.19


Geenze-Cup 2019

De Gewenner vum Geenze-Cup 2019 am Large ass de Feyder Daniel mam Iskren

Resultater vun Samsdes den 08.06.19

SMALL:

A2 Jumping -> BAUM Carole mam Bee -> 1. Platz

 

MEDIUM:

A1  Agility -> BAERT Helena mam Diego -> 3. Platz

A2 Agility -> STEFFEN Guy mam Joy -> 3. Platz

 

A1 Jumping -> BAERT Helena mam Diego -> 3. Platz

A2 Jumping -> STEFFEN Guy mam Joy -> 3. Platz

A3 Jumping -> BAERT Stephane mam Flinn -> 1. Platz

 

LARGE:

A1 Agility -> NARDECCHIA Angelo mam Nala -> 1. Platz

A3 Agility -> BAERT, Stephane mam Line -> 1. Platz

                         FEYDER Daniel mam Iskren -> 2. Platz

                         CELMAR, Julie mam Busy Bee -> 3. Platz

 

A3 Jumping -> CELMAR Julie mam Busy Bee -> 1. Platz

                            CELMAR Julie mam Beat -> 2. Platz

 

 

Resultater vun Sondes den 09.06.19

 

SMALL:

A2 Agility -> BAUM Carole mam Bee -> 1. Platz

 

MEDIUM:

A2 Agility -> STEFFEN Guy mam Joy -> 2. Platz

A3 Agility -> BAERT Stephane mam Flinn -> 1. Platz

                        CELMAR Julie mam Ink -> 2. Platz

 

A1 Jumping -> BAERT Helena mam Diego -> 1. Platz

A2 Jumping -> CELMAR Julie mam Ink -> 2. Platz

 

LARGE:

A1 Agility -> NARDECCHIA Angelo mam Nala -> 3. Platz

A3 Agility -> CELMAR Julie mam Busy Bee -> 1. Platz

                         BAERT, Stephane mam Line -> 3. Platz

                       

A1 Jumping -> ALTMANN Nathalie mam Noah -> 1. Platz

A3 Jumping -> CELMAR Julie mam Busy Bee -> 2. Platz